måndag 16 maj 2016

Stressigt

Vem har inte upplevt stress av något slag? Det finns naturligtvis många sorters stress, både lättare och allvarliga. Man urskiljer såväl fysiska som psykiska stressymptom. De uppträder vanligen tillsammans; de av allvarligare art som påverkar psyket är i längden svårare att komma till rätta med.

Om stress numera alltmer ses som ett samhällsproblem, så har den i grund och botten varit viktig för människans överlevnad. Forna tiders individer behövde kämpa  rent fysiskt för sina liv, precis som  djuren. Nu behövs inte ofta den förhöjda stridsberedskap som en stark stressreaktion framkallar vid livsfara (såsom i krig). Ett visst mått av stress eller nervositet är dock fortfarande till nytta, då den för tillfället höjer prestationsförmågan, exempelvis vid prov av skilda slag.

Det finns förstås en mängd tillstånd och situationer som vållar obehagliga reaktioner. Allmänt sett har en stressad person dålig koll på läget, t.ex. då denne har för mycket att göra -- dock kan även brist på sysselsättning framkalla stress. Ökade krav och höjt arbetstempo bidrar i hög grad till jäkt och känslan att inte kunna uppfylla förväntningarna. Ambitiösa personer är givetvis särskilt utsatta, då de upplever att inte bara chefen utan de själva också tycker att de inte når upp till fastställd nivå. Somliga tar då jobbet med sig hem -- gränsen mellan arbetstid och fritid försvinner nästan.

Vad händer då mer specifikt i kropp och själ? Vilka varningssignaler bör man se upp med för att söka förebygga en försämring? I svåra fall kan det bli fråga om panikångest som slutar med total utmattning. Naturligtvis  krävs medicinsk och inte minst psykiatrisk behandling; den senare brukar  tyvärr försenas och ta lång tid.

Jag googlare på stress, bland mycket annat hittade jag Stress 1177 Vårdguiden Västra Götaland.
Där ges t.ex. en lång  rad varningssignaler, behandling etc. Vad jag dessutom varmt vill rekommendera är mitt sammandrag av en föreläsning av läkaren Christina Doctare. Naturligtvis är hon mycket sakkunnig men också intressant utifrån sina personliga upplevelser. Resumén finns här: Vårt behov av andrum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar