torsdag 31 mars 2016

Miljön igen

Ända sedan 1960-talet har jag varit intresserad av miljöfrågor. En första väckarklocka var Rachel Carsons  bok Tyst vår som som visade hur DDT tog livet av massor med småfåglar. En mycket uppmärksammat miljökonferens i Stockholm (1971 om jag minns rätt) fick många att hoppas på kraftfulla åtgärder mot den tilltagande miljöförstörelsen. Men så skedde förstås inte: miljöhoten fortsatte att växa ganska obehindrat. Jag har länge haft svårt att förstå denna passiva låtgå-mentalitet, då det minsann inte saknats erfarenhetsmässig kunskap samt forskning. Nu är det ju klimatuppvärmningen som är det överskuggande temat.Jag hoppas trots allt att den förstärkta medvetenhet om krav på globala åtgärder, som Pariskonferensen givit upphov till, kommer att ge resultat.
Läs mer på min hemsida sture-alfredson.se där den längre texten Avskärmat under huvudrubriken Prosa och dikt återfinns. Där växlar rimrader (min specialitet!) med längre prosastycken; syfte: mångfald & variation. Miljötänk är en fristående dikt som också finns på nämnda hemsida.

lördag 26 mars 2016

Skrivklåda

Varför fortsätter jag att skriva? Jag är emellanåt tveksam till att låta  hemsidan svälla ut så mycket. Inte når jag särskilt många med mitt budskap. Mitt privatliv ställer andra krav som kräver mer tid. Samtidigt känns skrivandet meningsfullt, ja nödvändigt. Hurså? Dels behöver jag för egen del så vitt möjligt reda ut vad som sker i samtiden, dels är jag övertygad om att jag har något viktigt att säga som berör även andra. Jag har ett brett register: mångfald är mitt motto, såväl ämnes- som formmässigt. Drivkraften är NYFIKENHET. Jag tar mig tid att fundera kring tillvaron i smått och stort; särskilt större och längre perspektiv intresserar mig. Jag försöker som lekman urskilja strukturer och mönster (nästan en "yrkesskada" genom mitt breda språkintresse). Jag skiftar gärna mellan rim och prosa: se under rubriken: Prosa och dikt. Rimsekvenser är mitt favoritmedium, där humorn också får en chans. Hemsidans Prosa innehåller en mängd referat av lite äldre föreläsningar, som fortfarande är givande läsning. Rubriken Dikt hänvisar enbart till dikter med något mer substans.
Läs mer konkret om mina ambitioner i Författartankar under Prosa på sture-alfredson.se

måndag 21 mars 2016

Flykt

Det går knappast att fatta de problem flyktingströmmarna har vållat. Hur blir det med förhandlingsavtalet mellan EU och Turkiet? Kommer det att fungera i praktiken? Grekland  har en usel ekonomi och stora flyktingskaror. Nu råder visserligen ett bräckligt eldupphör i Syrien, men vågen till en förhandlingslösning är säkerligen lång.
Välutbildade nyanlända till Sverige måste få en snabbare asylhandläggning. Det råder ju brist på läkare och lärare här. Sökande med sådan bakgrund kan bli en verklig tillgång i Sverige.
Det finns flera sorters flykt: Verklighetsflykt lockar då vardagen blir alltför tung och påfrestande. Flykten från landsbygden har ökat, både lokalt och globalt.
Läs mer i texten Flykt på min hemsida  sture-alfredson.se under rubriken Prosa och dikt. Kolla rimmade partier. Fördärv handlar också om krig och flykt (allt på f!).

tisdag 8 mars 2016

Grunden för detta inlägg är en föreläsning 2/10 2002 av Diana Corman: Befolkningsåldrande -- en tickande bomb? I sin helhet kommer mitt referat av denna + min kommentar att återfinnas på min hemsida  sture-alfredson.se
Här citerar jag bara lite ur min långa kommentar (2002): "Jag ska som lekman bara framföra ett par synpunkter (...) Man har rätt ofta talat om den stora faran av en befolkningsexplosion i världen, men jag har intrycket av att man då sett onyanserat på befolkningsproblemet Själva ordet "explosion" (som Diana Corman inte använder) inger oro och onda aningar. Boken The Imaginary Time Bomb, Why an Ageing Population Is Not a Social Problem av Phil Mullan (2000) ger däremot en nyanserad demografisk bild. / Diana Cormans recension har jag bifogat till mitt referat av föreläsningen. Hennes titel på recensionen är: Överdriver vi problemen med ett åldrande samhälle?/
(...) Förutom att man knappast kan få med alla relevanta faktorer och komponenter, även om man som brukligt är presenterar flera alternativ, s.k. scenarier, så är siffror som anger en kommande potentiell utveckling ofta mycket osäkra. Dessutom ger ju delvis olika scenarier lite varierande siffror i vart och ett av fallen. Man utgår från att en tendens oförändrat ska hålla i sig en längre period, varvid man exponentiellt bygger på en hittills given utvecklingskurva. Likväl vet vi som sagt att oväntade händelser kommer att ske som rubbar prognosen mer eller mindre och ger kurvan ett annat utseende. (...) Statistik kan som bekant också tolkas på olika sätt -- och när det gäller framtiden är det fråga om sannolikheter.
(...) Otvivelaktigt står vi inom en snar framtid inför stora utmaningar såväl beträffande ekonomin som samhället i övrigt. (...) Vad gäller vår åldrande befolkning får man hoppas att de gamla inte råkar illa ut om/när det snålas med vården på grund av vikande konjunktur. (...) I rättvisans namn ska dock sägas att den svenska vårdapparaten fungerar förvånansvärt väl trots stegrat tryck på den."             /Allt ovan  är citerat ur min kommentar 2002./

torsdag 3 mars 2016

Ensamhet

Forskare i sociologi och psykologi m.m. har funnit att svenskarna i gemen kanske är världens ensammaste folk!  Kort sagt: Ensamheten är ett gissel här. Orsakerna är flera, jag plockar bara upp ett par som förefaller plausibla. Vår i många fall extremt individualistiska livsstil bidrar förvisso till att många människor hamnar i ett utanförskap som upplevs som plågsamt. De är mer eller mindre utstötta ur samhällsgemenskapen, som även försvagats i och med ekonomismens och den individualiserande materialismens framfart. Det är bara ekonomin som räknas i slutändan. ej humana hänsyn. Och de som till äventyrs inte passar in i mallen "politisk korrekthet" slängs ut i ensamhetens öken. (...)
Läs hela texten Ensamhet på min hemsida  sture-alfredson.se under rubriken Prosa och dikt.