söndag 7 augusti 2016

Förändring

Förändringens vind blåser hårt,når stormstyrka emellanåt. Övergångar, förändringar, förvandlingar är naturligtvis en oundviklig del av livet självt. Liv är rörelse, så enkelt är det. En väsentlig fråga är då: Hur förhåller jag mig till alla förändringar? "När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd -- medan andra bygger väderkvarnar" lär Mao Zedong ha sagt. Detta citat, troligen ett gammalt kinesiskt ordstäv, visar hur olika vi reagerar inför problem eller mer eller mindre reella hot.

En roman som på svenska heter Förändringens vindar (2005) väckte uppseende. State of the Union var originalnamnet av den kände författaren Douglas Kennedy som skildrar två olika skeden i amerikansk nutidshistoria.

Hur jag själv ser på förändringar i ett större perspektiv visar lite olika förhållningssätt under olika perioder av mitt liv, eftersom erfarenheter och upplevelser skiftar allteftersom. Så måste det vara för de flesta; alla påverkas på något sätt av yttre händelser, samtidigt som vederbörandes enskilda tänkesätt och värderingar ändå präglas av en viss kontinuitet, rentav orubblighet. Det är kanske tur att det hos många finns en kärna av oföränderlig kärna, en sorts gemensam nämnare, som i någon mån håller stånd mot kastbyarna -- ett inre vindskydd helt enkelt.

Men de som bygger väderkvarnar då det stormar -- vad är det för slags människor? Det måste vara de verkliga problemlösarna, de som ser möjligheter mitt i hårdblåsten. Personer med den inställningen kan vända en till synes hopplös situation till något positivt, de representerar en kreativ och optimistisk människosyn. För min del tror jag att många har en sammansatt karaktär, alltså en blandning av både benägenhet att huka och söka skydd, och handlingskraft i skarpt läge: "carpe diem!" Dock tar endera sidan överhanden hos de flesta.

Under den accelererande utvecklingen -- på ont och/eller gott? (värderingsfråga!) -- sker således ofrånkomligen en påverkan som följs av viss anpassning. Läs mer i artikeln Anpassning på min hemsida sture-alfredson.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar