torsdag 17 november 2016

Framtiden

Finns det något vettigt att säga om framtiden? Frågor laddade med oro finns det gott om; det gäller förstås särskilt efter det överraskande presidentvalet i USA. Nu florerar massor av spekulationer om hur Trump som president kommer att hantera den närmaste framtiden. Utan att försöka bedöma hans chanser att uppfylla alla sina löften kan jag bara konstatera att hans påbörjade regeringsbildning uppvisar oväntade utnämningar. Nya överraskningar och problem väntar med säkerhet allt eftersom.

Alla är medvetna om det kapitalistiska systemets brister, där pengar spelar en helt avgörande roll i samhället. Ett accelererande förfall på snart sagt all områden växer fram. Jag medger att det finns ljuspunkter, exempelvis ny teknik som som lovar gott för framtiden. Frågan är: Vad för slags samhälle vill vi ha i framtiden? Politiker och makthavare blir svaret skyldiga; man har fullt upp för stunden med att få det hela att någorlunda gå runt, trots att det kärvar betänkligt. Det är enbart det korta perspektivet som gäller. Därmed inte sagt att det saknas planer för förbättringar på längre sikt; emellertid dyker det ständigt upp nya problem som tar all kraft, så att man förlorar sikten mot mål i ett längre perspektiv.

Framtiden är i många avseenden oförutsägbar. Mitt nya motto är för övrigt: "Vänta dig alltid något oväntat." Men detta utesluter inte att man behöver fundera över olika vägar, olika scenarier för framtida agerande, ty det finns skilda alternativ. Vi saknar generellt överblick över de stora frågorna; då uppstår behovet av övergripande visioner. Därför vill jag i detta korta inlägg hänvisa till min hemsida sture-alfredson.se, där mängder av texter står att läsa. Under rubriken PROSA återfinns bl.a. en längre sammanfattning som jag gjort av ett föredrag i Martinus kosmologi, med titeln Om pengar och moral.

1 kommentar:

  1. Om pengar och moral är en resumé som innehåller en vision av samhället långt fram i tiden. Det som nu ter sig helt orealistiskt kan bi möjligt i ett mycket långt perspektiv.

    SvaraRadera