torsdag 31 mars 2016

Miljön igen

Ända sedan 1960-talet har jag varit intresserad av miljöfrågor. En första väckarklocka var Rachel Carsons  bok Tyst vår som som visade hur DDT tog livet av massor med småfåglar. En mycket uppmärksammat miljökonferens i Stockholm (1971 om jag minns rätt) fick många att hoppas på kraftfulla åtgärder mot den tilltagande miljöförstörelsen. Men så skedde förstås inte: miljöhoten fortsatte att växa ganska obehindrat. Jag har länge haft svårt att förstå denna passiva låtgå-mentalitet, då det minsann inte saknats erfarenhetsmässig kunskap samt forskning. Nu är det ju klimatuppvärmningen som är det överskuggande temat.Jag hoppas trots allt att den förstärkta medvetenhet om krav på globala åtgärder, som Pariskonferensen givit upphov till, kommer att ge resultat.
Läs mer på min hemsida sture-alfredson.se där den längre texten Avskärmat under huvudrubriken Prosa och dikt återfinns. Där växlar rimrader (min specialitet!) med längre prosastycken; syfte: mångfald & variation. Miljötänk är en fristående dikt som också finns på nämnda hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar