lördag 26 mars 2016

Skrivklåda

Varför fortsätter jag att skriva? Jag är emellanåt tveksam till att låta  hemsidan svälla ut så mycket. Inte når jag särskilt många med mitt budskap. Mitt privatliv ställer andra krav som kräver mer tid. Samtidigt känns skrivandet meningsfullt, ja nödvändigt. Hurså? Dels behöver jag för egen del så vitt möjligt reda ut vad som sker i samtiden, dels är jag övertygad om att jag har något viktigt att säga som berör även andra. Jag har ett brett register: mångfald är mitt motto, såväl ämnes- som formmässigt. Drivkraften är NYFIKENHET. Jag tar mig tid att fundera kring tillvaron i smått och stort; särskilt större och längre perspektiv intresserar mig. Jag försöker som lekman urskilja strukturer och mönster (nästan en "yrkesskada" genom mitt breda språkintresse). Jag skiftar gärna mellan rim och prosa: se under rubriken: Prosa och dikt. Rimsekvenser är mitt favoritmedium, där humorn också får en chans. Hemsidans Prosa innehåller en mängd referat av lite äldre föreläsningar, som fortfarande är givande läsning. Rubriken Dikt hänvisar enbart till dikter med något mer substans.
Läs mer konkret om mina ambitioner i Författartankar under Prosa på sture-alfredson.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar